Poslať životopis

Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme

Povinné údaje sú označené hviezdičkou*Mám záujem pracovať v Dr.Max na pozícíi

lekarka

Osobné údaje


Kontaktné údaje

lekarka
lekarka

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia.


Doplňujúce údaje:

Nahranie CV

lekarka
Koliesko

Využite nášho Agenta pracovných ponúk

Nestrácajte čas hľadaním. Nechajte si zasielať vami preferované pracovné ponuky na váš e-mail.

Udeľujem svoj súhlas spoločnosti Dr.Max Holding SK, a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 895 136, so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne uviedol v kariérnom formulári, za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad oslovenia mojej osoby s ponukou pre mňa vhodnej pracovnej pozície u ktoréhokoľvek subjektu v rámci skupiny Dr.Max, a následného odovzdania mojich osobných údajov spoločnosťou Dr.Max Holding SK, a.s. konkrétnemu subjektu v rámci skupiny Dr.Max, u ktorého sa objaví pre mňa vhodná pracovná pozícia, pre účely výberového procesu.

Po uplynutí doby piatich (5) rokov budú osobné údaje vymazané, resp. anonymizované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme kontaktovať s informáciou o možnosti udeliť opätovný súhlas na ďalšiu archiváciu za tým istým účelom. Súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (zaslaním e-mailu na adresu kariera@drmax.sk alebo dpo@drmax.sk). Odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov nebude mať vplyv na ich zákonné spracúvanie založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok vyradenie.