ALUMNI - Farmaceutická fakulta UK

FAF UK v Bratislave prináša absolventom farmácie program pod názvom Klub Absolventov Univerzity Komenského v Bratislave alebo inak ALUMNI FAF UK.

Prostredníctvom tohto programu FAF UK prináša iný pohľad na úspešných absolventov farmácie.

Kolega PharmDr. Ladislav Pôčik - Manažér kongroly procesov - priblížil postredníctvom videa svoj pohľad na štúdium farmácie ale aj na merania poskytované na lekárňach, ktoré sú užitočné nakoľko lekárne su najdostupnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V tejto téme sa stretáva s podporou kolegov, s ktorými sa veľakrát stretával práve na FAF UK.

Mgr. Tatiana Demianová priblížila svoje predstavy o farmácií, ktoré mala počas štúdia. Lekárnici sú častokrát prvý, ktorým sa pacienti zdôveria so svojími problémami. Práve na základe svojej cieľavedomosti, ktorú získala počas štúdia a na základe praxe z lekárni sa kolegyni podarilo vypracovať na pozíciu zodpovedného farmaceuta v lekárni. Počas štúdia nadobudla mnoho priateľstiev so spolužiakmi s ktorými si pomáhali a radili a pomáhajú si doteraz. Na pozícií tímlider mentorov pomáha kolegyňa s tímom mentorov pomáhajú lekárňam po celom Slovensku v poskytovaní prvotriednej zdratovnej starostlivosti.