Spolupráca so Strednými zdravotníckymi školami

 

Aktívne sa podieľame aj na spolupráci so strednými zdravotníckymi školami, ktoré vychovávajú budúcich farmaceutických laborantov. Ide o spoluprácu so SZŠ v Košiciach, Bratislave, Michalovciach, Trnave, Trenčíne, Nitre a Banskej Bystrici.

Budúci farmaceutickí laboranti majú možnosť dozvedieť sa viac o našich lekárňach, o ponuke benefitov, platových podmienkach a zároveň im bližšie priblížime prácu farmaceutického laboranta v našich lekárňach.
Okrem iného sa dozvedia aj aký je rozdiel medzi 8 hodinovým ale aj 12 hodinovým pracovným časom, čo patrí medzi produkty privátnej značky ale aj aké sú možnosti kariérneho rastu v našej spoločnosti.
V rámci prednášky si vypočujú aj skúsenosti od praxe s kolegov, farmaceutických laborantov, ktorí sú súčasťou siete lekárni Dr.Max na Slovensku.

 

Súčasťou prednášok pre študentov sú aj rôzne súťaže, počas ktorých môžu študenti získať atraktívne ceny.