Príbeh Silvie Mastikovej

 
Silvia Mastiková
regionálna riaditeľka pre Prešovský kraj
V lekární Dr.Max pracuje od roku 2005.

„ ... momentálne vediem tím ľudí, ktorí pracujú v 18 lekárňach. Tímová práca je v našej spoločnosti kľúčová. Vždy si pomáhame navzájom a posúvame sa spoločne vpred. „

V lekárni Dr.Max som začala pracovať ako odborný zástupca ešte v roku 2005. O deväť rokov neskôr som nastúpila ako regionálny riaditeľ pre Prešovský kraj a momentálne vediem tím ľudí, ktorí pracujú v 18 lekárňach. Tímová práca je našej spoločnosti kľúčová. Vždy si pomáhame navzájom a posúvame sa spoločne vpred.

V práci je pre mňa najdôležitejší kontakt s ľuďmi, možnosť prispieť svojimi vedomosťami a znalosťami k skvalitneniu poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Farmácia je totiž nielen voľbou zamestnania, ale hlavne poslaním, a to pomáhať ľuďom.

Dr.Max si svojich zamestnancov cení, vytvára im priestor rásť, vzdelávať sa, dáva možnosť vyjadriť sa, či priamo zúčastňovať sa na vytváraní, zdokonaľovaní pracovných procesov, ale hlavne na spoločnom budovaní hodnôt celej spoločnosti.

Pracovať pre lekárne Dr.Max znamená mať prácu v jednej z najstabilnejších spoločností v oblasti farmácie s dôrazom na čestné pracovné vzťahy, kde najdôležitejšou a najväčšou hodnotou sú ľudia.

Ďalšie príbehy pracovníkov